Mens en Habitat

Mensen en hun leefomgeving. Een stad of dorp met huizen, functioneel groen en de mensen die de basis zijn van deze maaksels.